MESURA

Mesura la distància indicada en la imatge entre els dos punts

Pren la mesura des del rail del sillín fins al tancament del quadre.

> 330,1 mm - Cap mesura disponible
DISTÀNCIA L
Entre - i 220mm
Veure Opcions
DISTÀNCIA L
Entre 270,1 i 280mm
Veure Opcions
DISTÀNCIA L
Entre 220,1 - i 240mm
Veure Opcions
DISTÀNCIA L
Entre 280,1 - i 300mm
Veure Opcions
DISTÀNCIA L
Entre 240,1 - i 250mm
Veure Opcions
DISTÀNCIA L
Entre 300,1 - i 310mm
Veure Opcions
DISTÀNCIA L
Entre 250,1 - i 270mm
Veure Opcions
DISTÀNCIA L
Entre 310,1 - i 330mm
Veure Opcions
MESURA

Mesura la distància indicada en la imatge entre els dos punts

Pren la mesura des del rail del sillín fins al tancament del quadre.

> 330,1 mm - Cap mesura disponible
DISTÀNCIA L
Entre - i 220mm
Veure Opcions
DISTÀNCIA L
Entre 220,1 - i 240mm
Veure Opcions
DISTÀNCIA L
Entre 240,1 - i 250mm
Veure Opcions
DISTÀNCIA L
Entre 250,1 - i 270mm
Veure Opcions
DISTÀNCIA L
Entre 270,1 i 280mm
Veure Opcions
DISTÀNCIA L
Entre 280,1 - i 300mm
Veure Opcions
DISTÀNCIA L
Entre 300,1 - i 310mm
Veure Opcions
DISTÀNCIA L
Entre 310,1 - i 330mm
Veure Opcions